“Jos tää onnistuu, nii täst’ tulee kivaa!”

Aurinkolahden peruskoulu, 7c, 2017, video tehty osana Co4-Lab-tutkimusprojektia.

Mitä sinulla jäi mieleen kouluaikojesi käsityöntunneilta. Onnistumisia, elämyksiä, pettymyksiä, asenteita, elämäntaitoja?
Käsityön opetustilojen kuvaaminen kattaa isoja kokonaisuuksia ja kysymyksiä, joihin ei voida antaa vastauksia tyhjentävästi. Ulkopuolelta voi tulla ohjeistusta, mutta opettajien erilaiset toimintaympäristöt ja toimintatavat ratkaisevat. Opetustiloihin ja opetuksen järjestämiseen liittyvät paikalliset haasteet ja mahdollisuudet vaativat paikallisia ratkaisuja unohtamatta sitä, että oppija saa laadukasta opetussuunnitelman mukaista käsityönopetusta kautta Suomen. Mistä näkökulmasta suunnittelua viedään eteenpäin: onko suunnittelun keskiössä oppilas vai opettaja?
Käsityön perustyöpaikka-käsitettä ja sen määrittelyä tarvitaan tilasuunnittelun tueksi. Missä käsityötä tulevaisuudessa voidaan oppia ja miten? Käsityön perustyöpaikka-käsitettä tarkasteltaessa on pohdittava muun muassa ryhmäkokoa, tilojen välistä liikkumista, ryhmänhallintaa sekä yhteisopettajuutta erilaisten rakentamista koskevien määräysten lisäksi. Ryhmäkokoihin on haastava antaa yhtenäistä ohjeistusta, koska ryhmäkokoon vaikuttavat myös ryhmädynamiikka sekä opettajan taidot liittyen ryhmän hallintaan. Silti opettajan työn tueksi olisi oltava myös konkreettisia tukipalikoita erilaisten ohjeiden ja suositusten muodossa.
Miltä käsityön fyysinen oppimisympäristö näyttää? Onko se lounge, monikäyttöinen vai tehdasmainen tilakokonaisuus? Mitä käsityön tilojen pitäisi viestiä ja mitä ne viestii tällä hetkellä? Minkälainen tila luo turvallisuutta, mikä viestii viihtyvyyttä? Mitä kaikkia yleisiä ja erityisiä tiloja käsityö vaatii? Onko tila muunneltava? Minkälainen tila innostaa luovuuteen ja motivoi oppilaita? Millainen tila motivoi opettajaa kokeilemaan uutta?

Löytyykö teidän koulustanne reseptiä muutokselle?

Kirjoittajat:
Maritta Virtanen
Käsityönopettaja, TOL ry:n puheenjohtaja
Aurinkolahden peruskoulu, Helsinki

Juha Jaatinen
Tohtorikoulutettava, yliopisto-opettaja
Opettajakoulutuslaitos, Rauma
Jani Kaasinen
Yliopistonlehtori, teknologiakasvatus
Itä-Suomen yliopisto


Kommentit