Koulusta oppimisen ympäristöksi - Työkaluja oppimisympäristöjen muutokseen


Koulusta oppimisen ympäristöksi - Työkaluja oppimisympäristöjen muutokseen -julkaisu on nyt valmistunut. 

Julkaisun sisältö ja esittely soveltuu mainiosti myös uuden käsityön oppimisympäristön suunnittelun ja toteuttamisen tueksi. Esittelytekstin voi hyvinkin sulauttaa varsin suoraan käsityön oppimisympäristöajatteluun. Uutta luovan kokeilukulttuurin juurruttaminen osaksi käsityön toimintakulttuuria ja opetuksen jatkuva kehittäminen on tärkeä osa koko koulun uudistustyötä. Käsityön pedagogisten toimintatapojen uudistuessa, digitalisaation edetessä ja oppisisältöjen monipuolistuessa myös perinteisten opetustilojen on kehityttävä. Erilaisia vaihtoehtoja on runsaasti. On rohkeasti lähdettävä selvittämään mahdollisuuksia ja sovellettava niitä omaan käyttöön. Samalla on keskeisen tärkeää tarjota käyttäjille eli käsityötä opettaville ja myös oppilaille aito tilaisuus kuvitella itse oppimisen tulevaisuus ja sen työympäristöt.

Koulurakennuksen ja opetussuunnitelman toteuttamiseen soveltuvan oppimisympäristön tilaaminen, tuottaminen ja käyttöönotto ovat harvinaisia tapahtumia. Rakennuksia suunnitellaan vuosikymmeniä varten, opetussuunnitelmat päivittyvät noin kymmenen vuoden välein. Siksi kaiken olemassa olevan tietotaidon hyödyntäminen on tarpeellista. Koulun rakentaminen ja oppiaineen edellyttämän toimintaympäristön toteuttaminen ei ole vain rakennustekninen prosessi vaan pitkäkestoinen yhteinen hanke. Onnistunut ja toimintalähtöinen tilahanke edellyttää poliittista päätöksentekoa eli resurssointia, pedagogista osaamista eli opettajan asiantuntemusta ja laadukasta oppimisympäristösuunnittelua yhdessä.

Koulusta oppimisen ympäristöksi -julkaisu toimii oppaana koulurakentamisen ja koulun tilasuunnittelun parissa työskenteleville sekä oppimisympäristöjä kehittäville asiantuntijoille. Se on kirjoitettu kaikille päätösten tekijöille, jotka haluavat ymmärtää oppimisympäristöjen muutosta. Tavoitteena on piirtää kuvaa tämän päivän koulusta, sen toimintakulttuurista, oppimisprosesseista sekä tila- ja kalusteratkaisuista. Julkaisu sisältää paljon niitä elementtejä, joista on keskusteltu ja joita on kuvattu käsityön oppimisympäristön tukimateriaalin osatekijöinä.

Koulusta oppimisen ympäristöksi - Työkaluja oppimisympäristöjen muutokseen -julkaisu on saatavana Opetushallituksen verkkokaupasta.

Teksti: Marjaana ManninenKommentit