Opettajien vinkkejä käsityötilojen suunnitteluun


Viimeistelemme parhaillaan käsityön opetustiloja käsittelevää pro gradu -tutkimustamme. Tutkimuksemme tarkoituksena on ollut selvittää käsityön fyysisen oppimisympäristön kehittämisessä huomioon otettavia tekijöitä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaisessa käsityön opetuksessa käsityönopettajien näkökulmasta. Tutkimuksen kohdejoukon muodostivat kuuden Etelä- ja Länsi-Suomessa sijaitsevan peruskoulun käsityön oppimisympäristöt, ja niissä käsityötä opettavat opettajat. Koulujen opetustiloja on kehitetty vastaamaan paremmin uuden POPS:n (2014) vaatimuksia. Keräsimme tutkimuksen aineiston haastattelemalla käsityönopettajia ja havainnoimalla käsityön oppimisympäristöjä.

Tutkimuksemme valmistuu syksyllä, joten kerromme sen tuloksista lisää myöhemmin, mutta jaamme jo nyt tutkimuksen toteutuksen ohessa opettajilta tulleita käytännön vinkkejä liittyen käsityön opetustilojen suunnitteluun. Toivomme, että näistä on apua sekä uusien tilojen suunnitteluun, että vanhojen kehittämiseen vastaamaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaista käsityön opetusta. 


Käsityön aineenopettajaopiskelijat
Miika Uljas & Sara Wendelius

Kommentit