Käsityöopetuksen foorumi Opetushallituksessa 11.6.2018


Kyky ajatella tänään toisin kuin eilen erottaa viisaat jääräpäistä. John Steinbeck

#ops2016 #käsityöfoorumi #uusikäsityö

Opetusneuvos Marjaana Manninen piti kesäkuun alussa puolen päivän mittaisen käsityöopetuksen foorumin, jossa keskusteltiin käsityönopetuksen ajankohtaisista aiheista ja alan kehittämisestä. Tapaamiseen osallistui peruskoulun käsityönopettajia, alan tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita yliopistoilta sekä alan edunvalvontajärjestöjen edustajia.

Foorumi aloitettiin ajankohtaisten kuulumisten vaihtamisella, minkä aikana keskusteltiin viimeisen vuoden aikana koetuista onnistumisista, mutta myös kentällä liikkuvista uuteen käsityöhön liittyvistä huhuista ja huolista. Tämän jälkeen siirryttiin opetusneuvos Mannisen ja osallistujien valmistelemien esitysten kuulemiseen. Osana ohjelmaa esiteltiin myös käsityön tilaoppaan edistymistä ja K@sityöTila-blogi. Osallistujille korostettiin, ettei työn alla oleva opas tuo tilasuunnitteluun uusia normeja, vaan sen tarkoituksena on toimia opetussuunnitelmaan pohjautuvana käytännön työn apuna käsityötilojen suunnittelijoille.

Foorumipäivän toinen puolikas käytettiin työpajatyöskentelyyn. Osana työpajaa oli tilasuunnittelupiste, jossa ryhmät suunnittelivat opetussuunnitelman mukaisen käsityöopetuksen tilan joko 1.–2., 3.–6. tai 7.–9. luokille. Työskentelyn apuna ja inspiraation lähteenä oli Marko Kuuskorvan ja Julianna Nevarin kirjoittama Koulusta oppimisen ympäristöksi  Työkaluja oppimisympäristöjen muutokseen (Opetushallitus 2018). Tilojen suunnittelutyyli oli vapaa, ja tuloksena oli kahden tilapiirrosjulisteen lisäksi myös yksi kuvaa ja tekstiä yhdistävä kollaasijuliste.

Työpajatyöskentelyä 

Suunnitelluissa julisteissa näkyi tarve monipuolisille työskentelytiloille. Käsityöopetuksen syventyminen jatkumona tarkoittaa, että myös tilojen on taivuttava yhä uusien tekniikoiden käyttöön ja oman osaamisen syventämiseen sitä mukaa, kun oppilas siirtyy pidemmälle peruskoulussa. Varhaiskasvatuksessa ja alaluokilla oppilaat tutustuvat erilaisiin materiaaleihin ja työvälineisiin, joten opetukseen ei välttämättä tarvita erityistä käsityöopetuksen tilaa. Alakoulun 3.–6. luokkien suunnitelmassa haluttiin mahdollistaa monien erilaisten kädentaitotekniikoiden harjoittelu varaamalla niille sopivat erityistilat. Yläkoulussa monipuolisten työskentelytilojen lisäksi korostui yhä enemmän niin pohtiva vuorovaikutus oman koulun seinien sisällä, kuin myös mahdollisuus yhteistyöhön koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 

Työpajojen tulosta. Foorumin osallistujien suunnittelemat käsityöopetuksen tilat eri luokka-asteille.

Tilasuunnittelun nähtiin voivan mahdollistaa tai estää käsityöopetuksen yhteisopettajuutta ja yhteistyötä muiden oppiaineiden kanssa. Haasteena on luoda tila, joka on avoin ja jossa liikkuminen on sujuvaa, mutta jossa otetaan samaan aikaan huomioon työturvallisuus ja opettajan mahdollisuus valvoa samaan aikaan eri työpisteissä tapahtuvaa työskentelyä.

Foorumipäivä vedettiin yhteen fiiliskierroksella, jonka apuna käytettiin virittäviä tunnelmakuvia. Osallistujien yhteenvedoista nousi tarve aidon keskustelun jatkumiselle opettajien, Opetushallituksen ja muiden sidosryhmien kesken, jotta uuden käsityön toteuttamiseen löydetään yhdessä parhaat mahdolliset keinot ja jokainen saisi työhönsä tarvitsemansa tuen.

Kiitämme kaikkia osallistujia – jatketaan aktiivista keskustelua somessa!

#ops2016 #käsityöfoorumi #uusikäsityö


Kirjoittaja: 

Katri Pellikka 
Korkeakouluharjoittelija 
Opetushallitus

Kommentit