Käsityön opetus ja oppimaisema

Käsityön opetus ja oppimaisema antaa kokonaisvaltaisen näkemyksen käsityön opetuksen moninaisista oppimisympäristöistä. Blogiteksteissä pohditaan käsityönopetuksen tulevaisuudennäkymää.  Käsityön oppimaisema tarkastelee, miten suunnitella ja rakentaa yhteistä monimuotoista käsityötä. Blogiteksteissä jaetaan ajatuksia muun muassa opetuksen digitaalisuuteen, monimateriaalisuuteen, opetuksen eheyttämiseen sekä ajatuksia siitä, miten koulun tiloja hyödynnetään ulkopuolisten toimijoiden käyttöön.

Blogitekstit käsityön opetukseen ja oppimaisemaan liittyen:

Monimateriaalisuus haastaa käsityön oppimisympäristön - vai päinvastoin?Valinnaisuus on sitoutumista ja teonsanoja