Koulun yhteiset tekemällä oppimisen tilat

Koulun yhteiset tekemällä oppimisen tilat mahdollistavat monialaisten oppikokonaisuuksien pohdinnan. Mutta mitä Maker-kulttuuri oikeastaan tarkoittaa? Mitkä ovat lähtökohdat tekemällä oppimiselle? Mihin tekemällä oppimisen tila mahdollistaa? Yhdistääkö Makerspace eri oppiaineita? Jos kyllä, niin miten? Minkälaisen toimintakulttuurin Makerspace edellyttää opettajien sekä oppilaiden kesken?

Blogitekstit koulun yhteisiin tekemällä oppimisen tiloihin liittyen:
Maker-kulttuuri sopii suomalaisille